Lỗi truy xuất qua lại giữa các class trong c++

c++

(Vươngmin Normal) #1

http://codepad.org/PEy7tmWr

Mọi người trưa vui vẻ::::

Bên class công ty em có để static báo lỗi như dưới ạ …

Em đang muốn lấy size và nguyên danh sách từ công ty qua lớp nhỏ hơn để xét cmnd trùng ạ…

… Mọi người xem giúp em với,em đang học đến kế thừa…E cám ơn nhiều…


(Tao Không Ngu.) #2

Hi Vươngmin Normal.
Trong C++ các biễn tĩnh cần phải được khởi tạo ngoài.

class Test {
public:
	Test();
	~Test();
	static int getCount();
private:
	static int count;
};

Test::Test() {
	Test::count++;
}

Test::~Test() {
	Test::count--;
}

int Test::getCount() {
	return Test::count;
}

int Test::count = 0; //Khởi tạo biến.

P/S https://en.cppreference.com/w/cpp/language/static


(Vươngmin Normal) #3

anh thể gán khởi tạo cho vector giúp em với!


(Dark.Hades) #4

Ngay trên đầu file cpp, declare vector đó là xong

std::vector<> classname::staticvar;

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?