Lỗi trong VSCode về includePath

Khi em cài đặt VSCode như trên clip youtube thì chạy chương trình HelloWorld nó ra lỗi này. # [#include errors detected. Please update your includePath in VSCode] Cho em xin cách sửa với, em cx mới dùng lên ko biết cái includePath rồi, em cx tra mạng mấy ngày rồi ko sửa được lên mới lên hỏi ạ


Em đang dùng compiler nào? Lỗi trên thông báo không biết thư viện ở đâu mà dùng.

2 Likes

Bạn mở cmd lên và gõ where gcc rồi xem để compiler ở đâu thì thêm include dir ở đó.

Ngoài ra thì bạn có thể cho mình xem file c_cpp_properties.json được không. :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?