Lỗi trong visual studio - The system cannot find the file specified

visual-studio
c++

(Trung Pham) #1

sao mà khi em chạy chương trình thì nó lai bị lỗi như sau:
Unable to start program’c:\users\user\document\visual studio 2010
Projects\HelloWorlds\Debug\HelloWorlds.exe’.
The system cannot find the file specified.

code của mình

#include <iostream>;
using namespace std;
int main()
{
     cout << "chao mung den voi c++ " << endl;
    return 0;
}

Giúp em với !!


(Lê Trần Đạt) #2

Include sai rồi kìa. Sửa lại thành

#include <iostream>

(Phạm Hoàng Tuấn) #3

Lỗi này do chương trình của e bị lỗi khi biên dịch nên k thể tạo ra file “.exe”. E quên chưa include thư viện vào kìa

#include "stdafx.h" 
#include <iostream> 

using namespace std;

int main()
{
	cout << "chao mung den voi c++ " << endl;
	return 0;
}

Lỗi 'The system cannot find the file specified' khi chạy code trên Visual Studio
(Trung Pham) #4

Sao em sửa rồi mà nó vẫn hiện y như vậy. Chắc visual studio của em bị lỗi rồi. Ai có link cho em xin


(VirginsTv) #5

vụ này khá giống với 1 post của bạn gì đó hôm bữa. có thể do antivirus (avast).hoặc vào services cho run “application experience” (nếu đang disable) thử xem sao


Lỗi “The system cannot find the file specified” khi chạy code C++
(Lê Trần Đạt) #6

Tình hình như thế nào rồi?


(Tuấn Nguyễn) #7

Em tìm hiểu ở đây

1 so thu thuat xài visual Không thể build chương trình do lỗi đường link


(Trung Pham) #8

Em sửa được rồi ! Cám ơn mọi người


(Kẹo Mút) #9

sửa như thế nào vậy bạn ?? mình cũng bị tương tự nhưng không sửa được


(Lê Trần Đạt) #10

Kẹo Mút gửi code lên thử?


(duong) #11

Code này của em có lỗi không anh, sao em chạy nó giống hệt bạn @trung_pham

#include<iostream>
using namespace std;
void main()
{
	int n;
	for (n=1, n<100, n++);
	{cout<<n;}
	system("pause");
}

(Lê Trần Đạt) #12

@nguyenngocduong Đặt câu hỏi ở topic khác nhé.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?