Lỗi thư viện stdio.h trong visual studio 2013

c++

(Bi Bonho) #1

em đang học về thiết kế đồ hoa code bằng visual studio 2013 nhưng bị lỗi như thế này ạ , mọi người giúp em với


(Sherly1001) #2

Bạn đưa source code lên xem nào, nhớ format nha. :smile:


(Tao Không Ngu.) #3

Hi Bi Bonho.
Code bạn có một số vấn đề.

  1. Bạn code C++ nhưng chủ yếu dùng các hàm của C.
  2. Bạn dùng conio.h
  3. Các hàm gọi không đúng.

P/S Nói chung là nếu bạn học lập trình thì hãy học tử tế còn không thì nên dành thời gian cho đam mê của mình.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?