Lỗi ‘python’ is not recognized as an internal or external command khi đã add đường dẫn folder vào Path khi chạy Python

Mình gặp lỗi ‘python’ is not recognized as an internal or external command và đã làm theo hướng dẫn thêm môi trường thư mục python vào trong PATH Environment của Windows 10 (trong ảnh dưới). Tuy nhiên lỗi trên vẫn hiện lên. Mình không tìm thấy cách khắc phục khác. Hy vọng các bạn giúp đỡ mình. Cảm ơn các bạn.

Tắt mở lại CMD đi bạn ơi.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?