Lỗi Process returned -1073741819 trong C++

Em làm bài về giải tower of hanoi nhưng với n<15 thì chương trình chạy bình thường còn khi n=15 thì chương trình báo lỗi Process returned -1073741819. Khi em chạy debug thì dem=32503 thì xuất hiện lỗi làm chương trình dừng hoạt động.
Đây là link code của em https://codeshare.io/arpKlY

Hoàn toàn chạy ổn với n=20 đây bạn: https://wandbox.org/permlink/atrsKcg1WPlpOsrS

Code bạn dùng đệ quy thì nên để ý tới việc tràn stack, nhưng may là bạn chỉ sử dụng đệ quy đuôi => bật optimization lên

6 Likes

Bạn có thể nói thêm vè optimization được không (mình sử dụng codeblocks)

GCC có các mức tối ưu (preset :smiley: ) từ -O0 (sơ sơ) đến -O3, cái này bạn điền vào phần tham số.

3 Likes

Mình vừa đọc qua về optimization trên mạng nhưng chưa hiểu lắm. Ban có thế cho mình một ví dụ được không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?