Lỗi Missing parentheses in call to 'print'

image
Cái này là bị sao vậy mọi người.
Em mới tập python mọi người giúp em lỗi này với ạ.

lỗi nó show cho rõ ràng kìa bạn, thiếu ()
print('hello world')

2 Likes

Haha, ngày hôm nay mà vẫn còn có bạn học Python đọc code Python 2.x mà không biết, trong khi Python cài trên máy là Python 3.x. Thật không hiểu nổi các bợm học hành kiểu gì lạ rửa? Cái này là bất cứ kid học lập trình Python for kids ngày đầu tiên đã được thầy giáo dặn, không dặn thì kid cũng biết.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?