Lỗi main.o trên Code::Blocks (Ubuntu)

codeblocks
ubuntu

(Lê Huỳnh Phước) #1

Em moi tai CB tren Ubuntu de lap trinh C, em tao mot thu muc (khong co ky tu dac biet nha) va built chuong trinh hello word dau tien thi no bao loi khong tim thay file obj/debug/main.o, cach khac phuc nhu the nao vay may anh/chi?


(1ONE) #2

bạn cài compiler gcc với g++

chạy lệnh này trên terminal:

sudo apt install gcc
sudo apt install g++

hoặc cài thông qua synaptic package manager nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?