Lỗi không hiển thị tiếng Việt trên terminal vscode

AE coi giúp sao terminal lại bị lỗi tiếng Việt thế. Mình chuyển qua UTF-8 rồi với hôm trước mình chạy vẫn hiện tiếng Việt bình thường.
Thank ae.

Lỗi trên mình khắc phục được rồi, mình chia sẻ cho ae gặp trường hợp giống mình nhé.

AE mở setting của vs code dạng json, thêm setting này vào
"terminal.integrated.shellArgs.windows": ["-NoExit", "/c", "chcp.com 65001"],

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?