Lỗi không chạy được genymotion

mọi người giúp e lỗi này với


bạn chạy máy ảo của android studio thử xem, mình thấy nó cũng khá nhanh, genymotion dạo này nhiều vấn đề về lỗi.

sao không mở detail lên xem lỗi gì. bạn hiền thật

bạn đã enable cái virtualization trong bios của máy chưa?

Chưa bật virtualbox hoặc chưa cài

Gỡ virtualbox bạn đang sài. Cài bản virtualbox 4.3.16 là ok

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?