Lỗi khóa trước solution trên Visual Studio

Mọi người giúp em ạ. Trước Solution của em có hình cái khóa. Lúc em debug ko được ạ.
image
Em cảm ơn ạ

Trước cái getaddrinfoexample có dấu + nữa kìa.

Việc debug được hay không chẳng liên quan gì tới cái ổ khóa cả,
đó chỉ là icon báo hiệu code của e đã được Checkin (bằng một source control nào đó git chẳng hạn)

Dấu + kia cho thấy, project getaddrinfoexample mới được thêm vào.
Nhưng mà buồn cười thật, trùng tên với solution. Đúng ra chỉ có project tạo từ lúc ban đầu mới trùng tên với solution được chứ.
Vậy nên code trong cái project kia có thể là thứ gây ra sự không debug được.

Ngoài ra cái tên solution với project đặt không có tâm.
Câu hỏi cũng chỉ chụp 1 bức ảnh cắt xén, thậm chí không chứa thông tin nào cho thấy source code không thể debug. (It nhất là đang build với configuration nào), chưa kể cpp còn 1 đống vấn đề về linker,

Đúng ra câu hỏi này cần bị Flag.

3 Likes

Em chẳng biết bị sao ạ. Tự nhiên nó mất cái khóa trước Solution.
Em cảm ơn ý kiến của anh ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?