Lỗi khi khởi động Eclipse trong ubuntu

ubuntu

(Hải Phạm) #1

Sau khi e cài Eclipse rồi mở lên thì có bảng này xuất hiện

Mn chỉ e cách sửa lỗi vs


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?