Lỗi khi install keras trong python mặc dù đã cài cmake


Em đang muốn install keras nhưng nó cứ bị lỗi như này ạ, em đã cài cmake những vẫn không được ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?