Lỗi khi dùng openGL trên Dev-C++

image

E khai báo với

#include <gl/gl.h>
#include <gl/glut.h>

E cài openGl vào DevC++. Khi chạy thì n hiện lỗi kia thì làm cách nào để fix lỗi ạ?
E cảm ơn.

Tutorial có bày cài đặt GLUT không? Không thì đốt tutorial, đọc tutorial khác.

2 Likes

E làm như hướng dẫn. xong thì n thiếu cái đó. search gg thì thầy bảo thiếu file
freeglut3-dev. Mà e k biết cài file đó vô đâu để chạy đc.

Vậy download GLUT ở đây, extract ra. Chỗ nào trong project của bạn chứa headers thì quăng đống trong include/GL vào, chỗ nào chứa libraries thì quăng hết nội dung folder lib vào. Trong compiler linker flags, thêm -lfreeglut.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?