Lỗi khi code C++ trên Eclipse

Mọi người cho em hỏi, em gặp 3 lỗi cuối cùng như trong hình thì fix làm sao ạ (2 lỗi đầu thì em hết bị rồi). Em đã chỉnh path, cài đặt MinGW, JDK này nọ hết luôn rồi mà không hiểu sao vẫn bị.

Em có tham khảo rất nhiều trang nước ngoài, nhiều cách làm theo nhưng sao vẫn không được.

Ai giúp em với. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.

Thật ra 3 lỗi cuối và 2 lỗi đầu có liên quan với nhau. 2 lỗi đầu cũng quan trọng không kém vì nó chỉ ra rằng vì lý do nào đó Eclipse không tìm được vị trí của trình biên dịch C++ trên máy của bạn. Đó cũng có thể là lý do tại sao nó không thể sử dụng các thư viện chuẩn của C++ và dẫn đến các lỗi sau.

Để khắc phục 2 lỗi đầu, bạn cần thiết lập đường dẫn đến g++ trong MinGW và khai báo trong Eclipse.

Bạn đã thử làm theo hướng dẫn ở đây chưa? https://www.eclipse.org/forums/index.php/t/697857/

Và cuối cùng, JDK chỉ cần nếu bạn muốn lập trình với Java. Còn nếu bạn chỉ muốn dùng Eclipse với C++ thì bạn chỉ cần JRE.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?