Lỗi khi chạy project cocos2dx bằng cmd

Em dùng VS 2017
Cocos2dx 3.17.1
Python 2.7.13
jdk 1.8.0_181
jre 1.8.0_201
Em đã cài ndk, sdk, apache_ant và làm đúng đến tận bước 5 trong video sau:


nhưng đến bước 6 cho chạy thì nó lại ra một đống lỗi như trong ảnh. Cho em hỏi cách khắc phục ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?