Lỗi khi cài kali linux song song


Cái lỗi này là thiếu cái gì ạ em ko không thể khắc phục mong mọi người giúp đỡ

Đây là lỗi thiếu firmware, cụ thể hơn là firmware dành cho thiết bị mạng. Nếu không quan tâm thì cứ chọn No rồi nhấn Continue thôi, còn nếu có thì lên mạng tìm cách tải mấy cái firmware trên mạng rồi copy vào usb.

4 Likes

Bác nói đúng, nhưng em bổ sung thêm đây là lỗi thiếu tìm hiểu nữa.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?