Lỗi khi build code C trong netbean

Chào mọi người,

Mình muốn code C bằng Netbeans. Mình đã cài Netbean vs Mingw nhưng khi build up bị lỗi sau:

make.exe[1]: *** [.build-conf] Error 2
make.exe": *** [.build-impl] Error 2

Mong mọi người giúp đỡ !! Mình cảm ơn.

bạn phải tắt exe thử xem. Hình như build lần đầu tiên nhưng chỉnh sửa thì phải tắt chương trình đã build thì phải

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?