Lỗi khai báo thư viện android-pdf-viewer

Xin chào mọi người. Em đang làm 1 bài tập nhỏ là mở một file pdf trong app của mình. Em đang thử thư viện android-pdf-viewer nhưng không được

.

A ơi cho e hỏi a sửa lỗi đó đc chưa ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?