Lỗi kết nối open vpn đến host

Cho mình hỏi là tại sao mình kết nối open vpn đến host rồi, sau đó mở đúng port nhưng lúc check trên open port check tool hay canyouseeme thì lại không kết nối được ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?