Lỗi Kali linux khi update

kali

(Fox Game) #1

Em update Kali linux thì nó bị thế này , làm thế nào giờ

Ign:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Ign:2 http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease                          
Hit:3 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release                                              
Hit:4 http://dl.google.com/linux/earth/deb stable Release                                              
Hit:6 https://packages.microsoft.com/debian/9/prod stretch InRelease                                         
Hit:8 http://packages.microsoft.com/repos/vscode stable InRelease                                          
Hit:9 http://linux.teamviewer.com/deb stable InRelease                                                
Hit:10 http://linux.teamviewer.com/deb preview InRelease                                               
Err:11 http://deb.playonlinux.com trusty InRelease                                                  
 Could not connect to deb.playonlinux.com:80 (2001:41d0:2:37ca::1e), connection timed out Could not connect to deb.playonlinux.com:80 (51.254.83.230), connection timed out
Err:12 http://http.kali.org/kali kali-rolling InRelease                       
 Could not connect to http.kali.org:80 (192.99.200.113), connection timed out
Reading package lists... Done          
N: Skipping acquire of configured file 'main/binary-i386/Packages' as repository 'http://dl.google.com/linux/earth/deb stable InRelease' doesn't support architecture 'i386'
W: Failed to fetch http://http.kali.org/kali/dists/kali-rolling/InRelease Could not connect to http.kali.org:80 (192.99.200.113), connection timed out
W: Failed to fetch http://deb.playonlinux.com/dists/trusty/InRelease Could not connect to deb.playonlinux.com:80 (2001:41d0:2:37ca::1e), connection timed out Could not connect to deb.playonlinux.com:80 (51.254.83.230), connection timed out
W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.

(Aster-Dynos) #2

Error đầu tiên: repo Google không còn có package cho architecture i386 (máy 32-bit) của bạn nữa.

Error thứ hai: Máy bạn không connect vô được server của PlayOnLinux đễ download update được bây giờ (cái đó tại sao thì mình không biết)

Error thứ ba: Kali Linux là 1 rolling distro, nghĩa là nó luôn luôn được update nhiều, và mục tiêu của nó hướng về hacking/security hơn cái việc sử dụng máy tính theo kiểu desktop. Bạn xài Kali theo kiểu desktop như vậy thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề trong tương lai. Nên cẩn thận.


(Fox Game) #3

Bây giờ em update lại thì chỉ bị cái lỗi i386 thôi , làm thế nào bây giờ ?


(Aster-Dynos) #4

Bạn đang xài máy 32-bit phải không? Hình như bây giờ Google không support 32-bit nữa thì phải. Nếu như warning vẫn còn thì bạn cứ đánh dấu cái package hay repo đó (mình đoán là Google Earth) đễ nó đừng có update nữa là được.

Còn nếu máy của bạn là 64-bit thì bạn theo hướng dẫn ở đây thử coi.


(Fox Game) #5

thanks bạn , mình sửa được rồi :kissing_heart:


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?