Lỗi import module trong python 3.5

Chào các anh,
em đang làm quen với Matplotlib trên python, em có coppy cái ví dụ này về chạy thử:

#Importing pyplot
from matplotlib import pyplot as plt
#Plotting to our canvas
plt.plot([1,2,3],[4,5,1])
#Showing what we plotted
plt.show()

khi em chạy thì có lỗi như sau mặc dù em đã thử tải về cài lại rồi mà vẫn bị

  Traceback (most recent call last):
 File "G:/programming/python/ex/bai 1.py/1.py", line 1, in <module>
  from mathplotlib import pyplot as plt
ModuleNotFoundError: No module named 'mathplotlib'

Process finished with exit code 1

em kiểm tra thì đường dẫn của matplotlib ở đây:

C:\Python35\Lib\site-packages

vậy làm sao để xử lý được lỗi trên ạ, mong các anh chỉ giáo ^^

Bạn thử in cái này xem có ra cái đường dẫn của cái site-packages không

import sys
print(sys.path)
1 Like

dạ có anh ạ

'C:\\Users\\X\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python36\\lib\\site-packages']

Ủa? Bạn nói cái matplot trong cái thư mục Python35 mà. Kiểm tra xem trong đó có cái đường dẫn tới cái lib mathplot của bạn không. Nếu không có bạn phải append vào :slight_smile:

import sys
sys.path.append('C:\\Python35\\Lib\\site-packages')
giờ thì bạn import được rồi

Edit: Nếu không thì bạn quăng nguyên cái mathplot vào trong sitepackage của Python36 vì chỗ đó có path rồi.

3 Likes

matplotlib hay mathplotlib? (Bạn dư 1 chữ “h” trong tên) Trong phần thông báo lỗi thì sai tên module mà?
Code demo ổn, mình chạy bình thường. Coi lại trong file .py của bạn đã đúng chưa?

3 Likes

Anh nói mới để ý, Code một đằng, Error một lỗi =]].

2 Likes

anh nói em cũng mới để ý, thư mục cài python của em là :

C:\\Python35

vậy mà khi chạy thì nó lại lấy đường dẫn py36 từ

C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\python.exe

tại sao em lại có 2 bản python trên máy ạ ? có khi nào cái pycharm nó tự update cái 3.6 k ạ ?

em đã dùng cách 2 của anh ạ, quăng tất tần tật các module trong py3.5 vào 3.6 rồi ạ =))

Thế rốt cuộc đã import được chưa? Những thứ nằm trong sys.path sẽ là những đường dẫn mà nó tìm file để import cho bạn

1 Like

em dùng cả 2 cách rồi mà vẫn báo lỗi ấy @@

Lỗi phải quăng lên đây, rồi show cái lib bạn để như thế nào đã chứ.

2 Likes

Traceback (most recent call last):
 File "G:/programming/python/ex/bai 1.py/1.py", line 1, in <module>
  from mathplotlib import pyplot as plt
ModuleNotFoundError: No module named 'mathplotlib'

Process finished with exit code 1

dạ đây ạ

matplotlib chứ không phải mathplotlib. Lưu ý một chữ h. Bạn để đúng lib rồi đấy

3 Likes

cám ơn anh em import được rồi mà giờ lại ngậm 1 đống lỗi này =))

Traceback (most recent call last):
 File "G:/programming/python/ex/bai 1.py/1.py", line 1, in <module>
  from matplotlib import pyplot as plt
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\matplotlib\__init__.py", line 122, in <module>
  from matplotlib.cbook import is_string_like, mplDeprecation, dedent, get_label
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\matplotlib\cbook.py", line 32, in <module>
  import numpy as np
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\__init__.py", line 142, in <module>
  from . import add_newdocs
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\add_newdocs.py", line 13, in <module>
  from numpy.lib import add_newdoc
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\lib\__init__.py", line 8, in <module>
  from .type_check import *
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\lib\type_check.py", line 11, in <module>
  import numpy.core.numeric as _nx
 File "C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\core\__init__.py", line 14, in <module>
  from . import multiarray
ImportError: cannot import name 'multiarray'

Process finished with exit code 1

Bạn import cái gì thế? Nó hư ở chỗ package numpy của bạn

1 Like
from matplotlib import pyplot as plt

x = [5,8,10]
y = [12,16,6]

plt.plot(x,y)

plt.title('Epic Info')
plt.ylabel('Y axis')
plt.xlabel('X axis')

plt.show()

dạ là bài này ạ @@

Bạn show cho mình cái thư mục

C:\Users\Uchiha Itachi\AppData\Local\Programs\Python\Python36\lib\site-packages\numpy\core
1 Like

nó khá là nhiều ạ, anh muốn tìm file nào trong đấy ạ ?

Thử

from numpy.core import multiarray
1 Like

nó vẫn báo lỗi vậy ạ

Bạn bỏ hết đi trừa dòng numpy lại thôi

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?