Lỗi import cv2 python 3.7

python

(Lê Nhật Hào) #1

Em đã cố thử cài đặt OpenCV cho python bằng các cách như giải nén sau đó chuyển cv2.pyd đến thư mục python trên máy tính, cài bằng lệnh cmd. khi em import cv2 và kiểm tra phiên bản trên cmd thì đã thành công, nhưng khi em dùng eclipse, pycharm đều không thể import cv2 ra và sử dụng. em dùng python 3.7, rất mong được sự giúp đỡ từ các anh chị.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?