Lỗi id khi copy xpath trong Automation test w selenium and python

Em bị lỗi khi chay test này. Lỗi ở xpath : id=“ember3028”, e đã thử đổi sang //artdeco-typeahead-input/[2] mà vẫn lỗi.

Mỗi ID sẽ có 1 số khác nhau, vậy làm sao để xửa dc lỗi này?

Thanks for reading :slight_smile:

ember3432
Là thẻ được tạo bởi EmberJS. Bạn nên tránh truy xuất các thẻ sinh ra bởi Ember.

1 Like

nhưng khi inspect để copy xpath thì làm thế nào hả bạn?

Mình không chuyên Selenium, nhưng mình có xem qua EmberJS nên biết Ember sinh ra các đoạn HTML nào.
Trong đoạn code thì bạn sửa lại XPath sao cho không có tham chiếu đến các thẻ của Ember.

2 Likes

ồ ra vậy cám ơn bạn nhiều

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?