Lỗi hàm textmode


mọi người cho mình hỏi là mình đã khai bào thư viện đầy đủ sao nó lại thế này cả trong visual studio nữa

Thực ra nó ko quan trọng đâu, đây là bài đầu tiên Hello World mà :smiley: Trong conio từng có textmode với đổi màu các thứ. https://en.wikipedia.org/wiki/Conio.h

1 Like

nhưng làm sao để nó chạy vậy bạn

Muốn chạy thì xóa dòng textmode(c80); đi.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?