Lỗi grub khi cài dual ubuntu với win 10

dualboot
ubuntu

(Le Ly Vinh) #1

Mình cài ubuntu song song với win 10 thì installation bị crash do lỗi grub package fails to install into /target…

Trước đó mình có cài ubuntu nhưng đã xóa đi theo video hướng dẫn này: https://www.youtube.com/watch?v=zyOBF2ePvHY

Mình đã thử các bản 18.04, 16.04, 17.10 nhưng không có kết quả, có cao nhân nào đi ngang giúp mình với.


(Đặng Trung Nhân) #2

Bạn chọn cài grub vào đâu


(Le Ly Vinh) #3

Mình không hiểu ý bạn lắm, mình cài ubuntu bình thường như mấy trang hướng dẫn, phân chia swap và ext4 như web này: https://blogtinhoc.vn/cach-cai-ubuntu-14-04-12-04-song-song-voi-windows-7-8.html


(Le Ly Vinh) #4

Giờ mình cài được rồi nhưng mỗi lần khởi động vào ubuntu thì màn hình tắt tối thui. Mình không biết máy bị lỗi gì


(Đặng Trung Nhân) #5

Bác cứ nói tối thui chia ra cả tá trường hợp lỗi sao mình biết :v


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?