Lỗi gì vậy ạ mọi người


dòng code này lỗi ở đâu ạ

Cái này đáng lẽ bạn nên tự tìm lỗi thì hơn

Bạn chưa khai báo power, chỉ vậy thôi.

1 Like

Bạn nhớ lại xem hàm số mũ là pow hay power?

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?