Lỗi genymotion "unable to start the virtual device"

Mình mới học androi mà đã lỗi như này rồi,chán gê


Bạn bấm vào details bên cửa sổ lỗi virtualbox xem là lỗi gì @@

1 Like

Lỗi này là do trong BIOS chưa thực hiện Enable chức năng ảo hóa lên.
Bạn khởi động lại máy tính rồi vào Enable Virtual Memory lên là được nhé

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?