Lỗi "Expected indented block" khi code Python trên VSCode

Em mới học cái này và bấm thử nhưng sao nó báo lỗi thế ạ

Screenshot (155)

Đặt câu hỏi trước là tại sao bạn lại viết if name == “main”: ???

Nó báo lỗi ý là: tại sao bạn không chịu đọc hiểu tiếng Anh :smiley:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?