Lỗi compile khi build apk cocos creator


mình bị lỗi này khi compile build apk, đã setup đủ python,vs 2017, ref NDK và SDK,quá trình build ok nhưng đến compile native bị như này mà tìm trên mấy forum nc ngoài ko ra,ae nào build apk cocos cretor chỉ mình với ạ.
nếu bài post có sai mục admin di chuyển hộ mình ạ :).cảm ơn mọi người

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?