Lỗi codeblocks can't run the compiler

c
codeblocks

(Nhật Long Tiên Sinh) #1

em tìm hiểu mãi trên mạng mà không thấy


(Huy Nguyễn) #2

Bạn tìm down mingw về nhé. Rồi setting code block như trrong thông báo


(Nhật Long Tiên Sinh) #3

ok tks bạn nhiều nhé


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?