Lỗi chạy C trong vscode

alo , e sửa đc r bác à , e cảm ơn bác nhé <3

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?