Lỗi cài đặt vscode


Xin chào mn .
Em mới ghost lại win nên phải cài đặt lại vscode nhưng ko biết khi cài xong vscode lại ra màn hình đen như hình ảnh
Không biết mn có ai từng bị chưa thì giúp em với ạ

1/ Always install fresh windows NOT ghost.
2/ Windows 7 wasn’t unsupported by Microsoft so we can’t know if something goes wrong.
3/ Just try to reinstall VSC, and if still get stuck then reinstall fresh windows 10.

2 Likes

Wow! You are very good at English! :heart: :heart: :heart:. Your answer is correct!!!

Có cần dịch câu trả lời của @Reborn không bạn? :rofl:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?