Lỗi cài đặt Opencv python trên Udoo-neo board

opencv

(Trọng Dũng) #1

Chào mọi người,
mình đang muốn làm đề tài xe tự hành với board Udoo neo. Trên con board đã được cài sẵn python2.7 và python3 đồng thời python2.7 đã import được cv2 module.
Nhưng mình gg thì thấy một số bài ghi là python2 đã cũ, nên mình đang muốn dùng python3 để code. Mình gặp vấn đề khi cài đặt opencv cho python3 như hình dưới đây. Trong hình mình có show ra các version của pip, python đã được cài trên board, mọi người ai biết dòng báo lỗi là do đâu xin chỉ mình với. Cảm ơn mọi người !


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?