Lỗi c2533 visual studio: constructors not allowed a return type

Em đang tập làm một dự án game FlappyBird sử dụng SDL2 trên Visual Studio . Sau khi viết code xong phần khởi tạo của sổ thì gặp lỗi này trên file Gamaeloop.cpp . Em có tham khảo một số cách giải quyết trên Stack Over Flow thì có thấy rằng không hiệu quả . Mong mọi người đóng góp cách khắc phục ạ.
Sau đây là 3 file Gameloop.h ; Gameloop.cpp ; main.cpp của em ạ

Dạ em đã tìm ra lỗi là thiếu dấu ; trong file Gameloop.h rồi ạ. Em xin nhờ mọi người đóng topic này ạ.

1 Like

As requested

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?