Lỗi ‘Access-Control-Allow-Origin’ khi lấy dữ liệu từ api bằng axios

Mình có dùng axios trên reactjs để lấy dữ liệu từ api nhưng cứ báo lỗi Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at http://api....vn/v1/job_post/76. (Reason: CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ missing).
Nhưng kiểm tra qua task Network thì vẫn lấy được nhưng khi responce về thì nhận được thông báo lỗi như trên không lấy được dữ liệu:

Bác nào gặp trường hợp này rồi giúp mình với. thanks

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?