Lộ trình Java Dev (backend) có cần học JSP/Servlet không

Chào mọi người.
Em đang học Java cụ thể xong Java Core. Giờ em nên học JSP/Servlet hay qua thẳng Spring.
Thanks mọi người đã đọc bài viết và hỗ trợ em

Spring thì ai cũng muốn làm, nhưng đời không như mơ, không phải học cái nào thì làm cái đó.

Đa phần sẽ maintain các dự án cũ JSP thôi :frowning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?