Lộ trình học thiết kế chip

Chào mọi người ạ. Em sinh viên năm 2 học xong môn digital design, biết cơ bản về VHDL, các cổng logic, mạch logic, MUX, ADD, flipflop,…Em thấy khá thích mảng này. Mọi người cho em hỏi bây giờ em muốn học thêm thì học những gì ạ. Em có tìm trên mạng mà chưa thấy lộ trình cụ thể nào cả. EM cảm ơn ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?