Lộ trình cụ thể tự học lập trình web như thế nào?

Mọi người cho xin ý kiến là tự học lập trình web thì lộ trình cụ thể là ntn ạ ? ( mình tra nhiều trên mạng thấy rối quá )

Ông có thể tham khảo trang này : https://roadmap.sh/roadmaps. :grin:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?