Liệu Internet sẽ thay thế giáo dục truyền thống?

Cách học trước đây ở thời của tôi là, đến lớp để nghe giảng rồi sau đó về nhà làm bài tập. Nhưng tôi nhìn thấy một viễn cảnh tương lai nơi mà các vai trò này được hoán đổi trong mô hình lớp học đảo ngược. Tức là bạn sẽ lắng nghe, đọc và tiếp thu kiến thức ở nhà trước thông qua video, sau đó bạn sẽ đến lớp để thực hành, hoạt động, cộng tác trao đổi với bạn bè và giáo viên.

Link bài viết tại đây: http://bit.ly/1It4QsF

4 Likes

Cái này khác gì về nhà tự đọc sách trc rồi lên nghe giáo viên giảng nhỉ? o.O
Thay vì mình tự đọc, thì có người sẽ giảng cho mình. Nhưng nếu sách chi tiết, thì khác gì sách đang giảng cho mình đâu?
Hình như cùng 1 hình thức, nhưng khác cách trình bày :slight_smile:

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?