Liệt kê các giá trị có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng số nguyên

Cho em hỏi bài này là liệt kê bao nhiêu giá trị tùy mình hay là sao ạ?. Mọi người gợi ý cho em với ạ. Em biết code phần tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất nên mọi người gợi ý ít thôi cx được ạ.

Thường hiểu là cùng lớn nhất thì liệt kê hết.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?