Lập trình web là backend phải không?

Mọi người cho em hỏi ngu tí, lập tình web là backend phải không ạ.

Không? :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

3 Likes

lập trình web hồi xưa không có backend frontend, bây h chia 2

2 Likes

nếu câu trả lời là yes thì sao người ta lại gọi với 2 cái tên?
bạn mong đợi câu trả lời như nào?

6 Likes

không. nói lập trình web bây giờ thì chỉ có front-end thôi. là html, css, javascript.
vì sao ư? vì nếu một công ty chuyên về mobile, họ vẫn có team mobile + 1 team backend. nếu như thế đâu gọi là web nhỉ!

3 Likes

Cả cty game online nữa bạn, cần dựng lên một server để vận hành game.

2 Likes

nói lập trình web bây giờ thì chỉ có front-end thôi. là html, css, javascript.

Cái này chưa đúng bạn à.

  • Lập trình web thời xưa thì mới như bạn nói, đó là static web
  • Còn bây giờ là thời của dynamic web, web app, nói tới lập trình web là bao gồm cả BE, FE, DB và các phần phụ trợ khác (chưa nói tới mobile)
    Cái từ lập trình viên web (Web developer) thì gần như là 1 Full Stack Developer đó.
5 Likes

vẫn chưa đúng
backend hiện nay được coi là 1 phần xử lý business logic và xử lý dữ liệu của một hệ thống. nếu xét trên phương diện compiler vẫn chia ra front và back-end. với frontend là phần xây dựng ast còn backend là phần generate machine code.
cũng khó trách do hiện tại web ở việt nam rất nổi trội, nên việc nói backend là mọi người sẽ nghĩ ngay tới web development. nhưng backend được hiểu rộng và nhiều hơn thế

4 Likes

Từ “frontend”, “backend” không biết có được sử dụng trong sách chuyên ngành, báo cáo khoa học không nhỉ?

Thực ra vẫn là web, cái này nên hiểu đúng là web backend hoặc web service, cái gì đưa lên mạng dùng mấy giao thức của web thì vẫn tính là web thôi.
Nhưng đồng ý với bạn là back-end cũng có nhiều loại backend, chỉ cần phục vụ xử lý dữ liệu, business logic thì có thể coi là backend, back-end web chỉ là một trong số đó, mặc dù nó phổ biến nhất

Chắc do nhắc đến từ web người ta sẽ nghĩ là world wide web, liên tưởng đến HTML nên mọi người nghĩ web là frontend.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?