Lập trình và kế toán bên kiếm được nhiều tiền hơn


(Thúy Loan) #1

Lập trình và kế toán bên nào kiếm được nhiều tiền hơn vậy mọi người ?


(Trần Hoàn) #2

Kế toán, vì đa số người làm kế toán là nữ giới, có cơ hội lấy được chồng giàu, trong khi đa phần người làm lập trình là nam giới và ít cơ hội lấy được vợ giàu.


(Thúy Loan) #3

tự kiếm chứ .ai lại thế :slight_smile:


(Nguyễn Trí Oshi) #4

Mình thấy lập trình kiếm được cơ hội tự do làm hơn là kế toán, nên tiền kiếm được cũng sẽ nhiều hơn kế toán.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?