Lập trình in kí tự và mã ASCII của kí tự đó

Xin chào mọi người , mình là người mới tiếp cận lập trình. Cho mình hỏi làm thế nào để in kí tự rồi in ra màn hình Ascii của kí tự đó và nhị phân luôn ạ

Mong mọi người có thể cho code cụ thể cảm ơn nhiều

bạn muốn in bằng asm?

1 Like

Đúng rồi ạ mình muốn làm bằng asm trên Emu

Có khi bạn code bằng C, dùng trình biên dịch để biên dịch ra thành asm có khi nhanh hơn đấy. :slight_smile:

2 Likes

Xem rồi, toàn call printf :smiley:

1 Like

Đúng rồi, hàm printf sẽ call tiếp đến hàm putchar. Người dùng tự implemant cái hàm putchar để output ra console hay debug port mà.

Cái này làm thế nào vậy mình ko biết cách dịch tại còn mới

Với lại mình đang còn học về mấy phần đầu của asm nên sợ chuyển từ C sang asm thì sợ có mấy kí hiệu cao hơn .-.

Bạn vào đây code, chọn trình biên dịch rồi đọc asm thôi.
Compiler Explorer (godbolt.org)

3 Likes

Ok mình cảm ơn nhiều mình sẽ làm xem ntn

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?