Lập trình game bằng javascript có hạn chế gì hơn so với C++/C# không?

Chào các bạn, mình muốn hỏi có mặt hạn chế nào của việc viết game = javascript trên engine cocos2d-x không ạ.

Ngoài việc bạn không thể sờ vào phần cứng, còn đâu không có gì cả, Cocos JS họ hỗ trợ đầy đủ trên editor (Creator) rồi, việc còn lại chỉ là viết game thôi, thiếu gì lại lên official forum hỏi.

2 Likes

Sờ vào phần cứng là sao bạn? Không có lib nào tương tác với Camera hay mấy cái tương tự hả?
Cảm ơn bạn :smiley:

Camera các thứ vân vân và mây mây…:triumph:

Nó là code chạy trên trình duyệt, trình duyệt hỗ trợ tới đâu thì game nhận hỗ trợ tới đó.

1 Like

Tôi thấy nó không khác nhau. Có cái tìm lỗi thì tìm bên js lâu hơn :))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?