Làm xong app nhưng không thể chạy ở máy khác

E có làm 1 phần mềm đơn giản bằng Qt với Microsoft Visual C++ Complier 15 x86 và đã hoàn thành. Copy qua máy tính khác thì đối với máy có visual studio 2015 trở lên thì chạy được. Đối với máy không có VS2015 trở lên thì lỗi 0x00000007b. Nhưng khi em tạo một project khác với Qt bằng kit MinGW 32 bit thì tất cả đều chạy được
Cho em hỏi có cách nào khắc phục

chắc là thiếu dll gì đó. Thử tìm install Visual C++ Redistributable for Visual Studio (32-bit) gì xem được ko :V

2 Likes

em cài cái đó rồi ạ. Đối với những máy em chạy được đều có Visual Studio 2015 trở lên nó có Windows Software Development Kit. Còn máy không chạy được cài Visual Studio 2013 không có Windows SDK đó. Nên em nghi cái đó

Thường chỉ do thiếu VisualC++ Redistributable.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?