Làm thế nào tạo được USB boot win 7 trên kali linux

Như cái tiêu đề thì các bác cho em hỏi làm thế nào tạo USB boot win 7 trên kali linux và cách chỉnh boot option để cài win với :laughing:

Keyword là:

create bootable usb on linux


https://unetbootin.github.io/

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?