Làm thế nào để update và upgrade nhanh trong Kali Linux?

Có cách nào để update và upgrade nhanh kali linux ko vậy , em xài mà mỗi lần update là mất tới hơn 20p , mạng rất tốt ,
em nghe nói có cái cách đổi server update , làm như thế nào , có hiệu quả ko ?
mong mn giải đáp :expressionless:

Từ page của Kali: https://docs.kali.org/community/kali-linux-mirrors

Kali đã tự lấy mirror gần nhất chổ bạn rồi. Nếu như bạn thấy download hơi lâu thì bạn check lại coi có set chổ đúng chưa.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?