Làm thế nào để sắp xếp?

Yêu cầu của bài tập là cho người dùng nhập số học sinh của 1 lớp và số bài kiểm tra lớp đó , rồi nhập điểm của từng bài kiểm tra và tính tổng điểm, rồi sắp xếp từ ccao đến thấp ( ví dụ lớp có 10 em, mỗi em 3 bài kiểm tra), mà dùng hàm while, do-while, hoặc for. Em chưa được học đến swap hay array, thì có cách nào để sắp xếp 10 bạn được ko ạ? Em làm được tới đây rồi, em cám ơn mọi người

Vậy sao bạn không học 2 thứ đó đi?

5 Likes

Bạn có thể dùng 10 biến riêng biệt thay cho 1 mảng 10 phần tử, nhưng làm thế hơi cực đó :kissing:

Bạn cũng có thể dựa vào cách tìm giá trị lớn nhất để sắp xếp mà không cần đổi chỗ, nhưng kết hợp thêm với cái trên thì… :penguin:

3 Likes

Mình nghĩ là chủ thớt đang học theo từng bài một, có thể bài này là bài số 2, còn swap với array là ở bài 4-5 chẳng hạn.
Nên có thể với bài tập này ở bài 2 thì tư duy khác, còn sang bài 4-5 thì lại tư duy khác cũng nên :smiley:

Nhưng với yêu cầu là nhập vào số học sinh và số bài kiểm tra (cả 2 đều là user input và ko biết trước) nhưng lại không dùng array thì nghe ảo đấy.

3 Likes

đề bài là nhập số lượng học sinh, nghĩa là số học sinh là không biết trước được
nêu không dùng mảng thì chỉ có thể là dùng các thể loại khác có chức năng tương đương như là queue, stack, linklist, vector…
mà trong tất cả thể loại thì mảng là đơn giản nhất, chưa học tới mảng thì … chắc là khi báo sẵn biến hs1, hs2, hs3… hs1000 biến rồi if n = 1, if n = 2… if n = 1000 :rofl:

4 Likes

Khả năng thầy giáo bắt làm thủ công xong xuôi, hôm sau giới thiệu sang mảng để học sinh biết ko dùng mảng thì sẽ cực khổ thế nào :))))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?