Làm thế nào để lưu nội dung của 1 bài blog vào DB

Hello Anh/Chị,

Khi em đọc vào đọc các bài blog thì thấy trong nội dung của bài có chữ đậm, có nghiêng,… Vậy mọi người cho em hỏi là làm thế nào để lưu nội dung vào DB ạ?

Theo em thì là sẽ lưu nội dung dưới dạng HTML hoặc Markdown vào DB, không biết các trang blog họ có làm như vậy không ạ? Anh/Chị nào biết hay đã từng làm blog có thể giúp em được không ạ?

Em cảm ơn,
Have a good day.

Hi @Suong_Nguyen
Để format content người ta lưu cả thẻ HTML vào database luôn nhé.
Đây là một đoạn văn trên blog (sử dụng Wordpress)

Vào database nó sẽ trông như thế này :

Ngoài ra tại trang admin người ta dùng một tool soạn thảo edittext bằng javascript để auto generate ra thẻ HTML, điển hình là ckeditor sau đó lưu cả code HTML vào 1 cell trong database.

Thông tin đến bạn!

#Cua

9 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?